Ärende

Ärende om kommunrevisionens rapport gällande granskning av uppföljningar