Protokoll

Protokoll, arbetsutskottet 3 december 2013