Protokoll

Extra protokoll, äldrenämnden presidium 20 september 2011