Protokoll

Protokoll, äldrenämnden presidium 6 december 2011, del 2