Motion

29. Svar på motion om att bli en palmoljefri kommun från (SD)