Ärende

24. Ägaridé för Uppsala Konsert och Kongress AB