Ärende

18. Godkännande av upphandling av förskolelokal i bäcklösaområdet