Ärende

10. Ställningstagande avseende tillståndsansökan för insamlingssystem