Ärende

21. Inriktningsbeslut för kommunkoncernens närvaro i Almedalen 2019