Ärende

18. Yttrande över kommunrevisionens granskning av investeringar