Ärende

8. Remiss: Mål och budget 2020-2022 samt fastställande av skattesats för 2020