Motion

14. Motion om krav på redovisning av vinst för friskolor från (FI)