Motion

12. Motion om att klä reningsverket i solceller från Mia Nordström (C)