Ärende

10. Nytt samverkansavtal och reglemente för den gemensamma räddningsnämnden