Ärende

6. Utredning om samordning av fastighetsförvaltningen i kommunkoncernen