Ärende

25. Initiativärende från (M) och (KD) om reglemente för kommunala nämnder