Ärende

24. Initiativ från (SD) om folkomröstning om ett islamistiskt center i Stenhagen