Motion

23. Motion om att upprätta nyckeltal för antal anställda per chef från (V)