Motion

19. Motion om sänkta parkeringsavgifter från Simon Alm (SD)