Ärende

16. Yttrande över ansökan om koncession för två nya 132 kv ledningar