Ärende

14. Yttrande angående beslut om tredje vice ordförande i kommunala nämnder