Ärende

11. Yttrande över kommunrevisionens uppföljning av revisionsrapporter 2016-2017