Ärende

32. Delegationsförteckning kommunstyrelsen 2019-10-16