Ärende

27. Svar på motion om automatisering av närvarokontroll i klassrummen från (SD)