Ärende

16. Revidering av reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder