Ärende

8. Samverkansöverenskommelse Uppsala kommun och lokalpolisområdet 2020-2023