Ärende

32. Svar på initiativ om kommunalisering av samhällsbetalda transporter från (V)