Ärende

29. Svar på motion om medborgarförslag från Stina Jansson (FI) m.fl