Ärende

10. Bostads- och lokalförsörjningsplaner 2020-2024 med utblick mot 2030