Yttrande

Yttrande över kommunrevisionens rapport ”Granskning av arbetsgivarfrågor”