Motion

Motion av Mohamad Hassan (L) om att agera för utfasning av plastpåsar