Yttrande

Yttrande över kommunrevisionens granskning av löneutbetalningar