Yttrande

Yttrande över kommunrevisionens granskning av intäktsprocesser