Yttrande

Yttrande över kommunrevisionens granskning av återgång av fastigheter 2017