Yttrande

Yttrande över betänkandet Juridik som stöd för förvaltningens digitalisering