Yttrande

Yttrande över betänkandet Juridik som stöd för förvaltningens digitalisering

Det här är ett beslutsunderlag.