Ärende

Finansrapport 1 januari - 30 juni 2018

Det här är ett beslutsunderlag.