Yttrande

Yttrande över remiss av handlingsplan för godstrafik i Stockholms stad