Yttrande

Yttrande till kommunrevisionen över granskning av upphandling och inköp