Yttrande

Yttrande till kommunrevisionen över granskning av attester för utbetalningar