Yttrande

Yttrande över betänkandet Stärkt straffrättsligt skydd för blåljusverksamhet