Motion

Motion av Mohamad Hassan (L) om att flytta förvaltningar