Ärende

Yttrande till kommunrevisionen om granskning av IT