Motion

Motion av Mohamad Hassan (L) om att inrätta ett näringslivshus i Uppsala