Motion

Motion av Johan Carlsson (M) förhandling med Fyrishov om träffpunktsverksamhet