Ärende

efogenhet till mark- och exploateringsutskottet för försäljning av fastigheter