Ärende

Delegering av utdelningsbeslut för förvaltade donationsstiftelser