Yttrande

Yttrande till kommunrevisionen om granskning av anläggningsredovisningen