Ärende

12 Yttrande över ansökan om bergtäkt Uppsala Almby