Yttrande

Yttrande över kommunrevisionens ordinära händelser samt höjd beredskap