Ärende

Köp och försäljning av del av Ultuna 2:1, västra Bäcklösa